top of page
Restauratie lambrisering

organisatie

terugblik

Instorting voorgevel

jaarverslag

2018

Restauratie kademuur

jaarverslag

2019

Hek binnenplein

jaarverslag

2020

beleid

Instorting voorgevel

beleidsplan

2014 t/m 2019

Hek binnenplein

beleidsplan

2020 t/m 2023

financiën

Balans 2017
Winst- en verliesrekening 2017
Balans 2018
Winst- en verliesrekening 2018
Balans 2019
Winst- en verliesrekening 2019
Restauratie balk

verantwoord restaureren

Stichting Château Borgharen voert de restauratie uit, terwijl stichting Behoud Kasteel Borgharen belast is met de fondsenwerving. Om de wetenschappelijke verantwoording te waarborgen, werken we nauw samen met overheidsinstellingen als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

bottom of page